Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Erityis- ja erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutusta tarjoamme yleislääketieteessä ja geriatriassa.

Terveyskeskus yleisesti

TULE, VAIKUTA JA KEHITY LÄÄKÄRINÄ!

Riihimäen sairaalassa sijaitsevassa terveydenhuollon osaamiskeskuksessa toimivat lääkäreiden vastaanotot, päivystys ja osastot. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat sairaalassa ja erikoissairaanhoidon konsultaatiomahdollisuus on joustava.

Lue lisää osoitteesta:www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi

Toimipisteet