Akaan terveyskeskus

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Erityis- ja erikoistumiskoulutus

Yek-vaihetta suorittavilla ja erikoistumiskoulutuksessa olevilla lääkäreillä on henkilökohtaiset ohjaajat, ja viikoittaisen lääkärikokouksen lisäksi nuorille lääkäreille on 'juniorimeeting'. Lääkäreille on tarjolla myös työnohjausta. Ulkopuolisessa koulutuksessa käymiseen ja erikoistumiseen suhtaudumme erittäin positiivisesti. Nuoret lääkärit viihtyvät meillä hyvin!

"Akaan terveyskeskuksessa ilmapiiri on lämmin ja nuorekas, työyhteisöön kotiutuu nopeasti. Viikottain järjestetään lääkärimiiting, jolloin mahdollisuus konsultoida kokeneita yleislääkäreitä ja usein paikalla myös ulkopuolisia erikoislääkäreitä luennoimassa toivotuista aiheista. Kahvipöytäkonsultaatioihin suhtaudutaan myönteisesti. Ulkopuolisiin koulutuksiin kannustetaan osallistumaan. Työyhteisössä terveyskeskustyöhön sitoutuneita ja motivoituneita kollegoita. Työn sisältöön ja päiväohjelmaan liittyviä toiveita pyritään toteuttamaan hyvin. - Antti"

"Akaan terveyskeskuksessa on erinomainen seniorituki ja konsultaatiomahdollisuus. Työ on monipuolista ja työnkuvaan pystyy vaikuttamaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Koulutuksia järjestetään säännöllisesti ja ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee osallistumaan. -Lauri Tuovinen"

Terveyskeskus yleisesti

Akaan terveyskeskuksella on 4 terveysasemaa ja 2 vuodeosastoa. Päiväaikainen päivystys on Toijalassa ja Urjalassa klo 8-16, ilta- ja viikonloppupäivystys on Tays-Valkeakoskella.

Lääkärin virkoja on yhteensä 16. Terveyskeskuslääkärin viroissa on vakinaiset viranhaltijat, mutta erikoistumisjaksojen ja perhevapaiden ajaksi otamme sijaisia. Vuodeosastoille otetaan erikoistuvia lääkäreitä määräaikaisesti. Terveyskeskuksessa on myös geriatri, gynekologi ja lastenlääkäri. Radiologi ja korvalääkäri käyvät 2-4 kertaa kuukaudessa.

Toimipisteet