Ylilääkäri, kaupunginsairaalaSeinäjoen terveyskeskus, Seinäjoki

Ylilääkäri toimii kaupunginsairaalan tulosyksikön päällikkönä ja on terveyskeskuksen johtoryhmän jäsenenä. Kaupunginsairaalan tulosyksikköön kuuluu kuntoutusosasto, akuuttiosasto, jatkohoito-osasto, psykogeriatrinen osasto ja kotisairaala. Työ on hallinnollisen työn lisäksi suurelta osin kliinistä työtä.

 Valtteinamme ovat hyvät tilat erikoissairaanhoidon läheisyydessä erinomaisine tutkimus- ja konsultaatiomahdollisuuksineen.

Kelpoisuusehtoina on erikoislääkärin pätevyys sisätautien tai muulla tehtävään soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä sekä hyvä suomen kielen taito. Viran menestykselliselle hoitamiselle on eduksi laaja-alainen osaaminen ja näkemyksellisyys perusterveydenhuollosta.

Palkka määräytyy paikallisen sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon antama todistus terveydentilastaan.

Hakemukset 8.5.2020 mennessä osoitteella: Seinäjoen terveyskeskus, johtava ylilääkäri Tiina Perä, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki.

Lisätietoja: Johtava ylilääkäri Tiina Perä p. 040 753 6487 tai vs. sairaalan ylilääkäri Gabriel Craciun p. 06 4255111 (vaihde), etunimi.sukunimi@seinajoki.fi,

Yleistietoja

www.seinajoki.fi/terveyskeskus

Se även Seinäjoen terveyskeskus introduktionen ›