Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Kontaktpersoner

Kontakta följande personer om du har frågor om rekrytering, särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning och amanuenstjänstgöring samt forskning och utbildning.

Särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning

https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/ammattilaiselle/tutustu/laakarirekrytointi/

Allmänt om hälsovårdscentralen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä vastaa Riihimäen seudun perusterveydenhuollosta. Terveyskeskuksen toimintoja on suunnitellusti keskitetty Riihimäen sairaalan yhteyteen. Riihimäen sairaalassa toimivat mm. tk-lääkäreiden vastaanotot, päivystys ja osastot. Vastaanottotoiminnan uudistaminen perustuu sisällölliseen ja rakenteelliseen kehittämiseen sekä lääkäreiden osaamisen kehittämiseen.  Riihimäen sairaalasta löytyy lisäksi geriatrinen poliklinikka, tukipalvelut eli laboratorio ja kuvantaminen sekä erikoissairaanhoidon toimintaa. Terveyskeskuksen kokonaisuuteen kuuluu lisäksi terveydenedistämisen, suun terveydenhuollon ja mielenterveys- ja päihdeyksikön palvelut Penttilänkadun toimipisteessä. Hausjärven ja Lopen lähiasemilla on käytössä sairaanhoitajien tuettu vastaanotto. Tarvittaessa lääkäreihin voidaan ottaa videoyhteys.

Mera information finns på:https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/

Verksamhetsställen