YlilääkäriVantaan kaupunki, Sosiaali-terveystoimi, terveyspalvelut, Vantaa

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Vantaan sairaala

Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.06.2019 tai sopimuksen mukaan - 

Haemme ylilääkäriä Vantaan sairaalan geriatriseen akuutti- ja arviointiyksikköön Peijaksen sairaalaaan.

Vantaan sairaala vastaa perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnasta Vantaalla. Sairaalla on seitsemän profiloitunutta kuntoutusosastoa Katriinan sairaalassa Seutulassa, kaksi geriatrista akuuttiosastoa Peijaksen sairaalassa,kotisairaala,  päiväsairaala ja geriatrinen vastaanotto. Potilaspaikkoja on yhteensä 211.

Vantaan  sairaalan lääkärijoukkoon kuuluu sairaalan lääkäreiden lisäksi viisi  kotihoidon lääkäriä ja kehitysvammapoliklinikan lääkäri.  Lääkäreitä sairaalassa on 26. Vantaan sairaalalla on koulutusoikeudet yleislääketieteeseen, geriatriaan sekä palliatiivisen erityispätevyyteen.

Geriatrinen akuutti- ja arvointiyksikkö toimii samassa rakennuksessa  HUS:n erikoissairaanhoidon  kanssa Peijaksen sairaalassa. Yksikköön kuuluu kaksi vuodeosastoa  (20+ 28ss) . Potilaat vuodeosastoille tulevat HUS:n yhteispäivystyksestä. Hoitoajat osastoilla ovat varsin lyhyet ( mediaani n 6 vrk). Kotisairaala on ollut osa yksikköä vuoden 2017 alusta.

Geriatrisen akuutti-ja arviointiyksikön ylilääkäri vastaa yksikön lääketieteellisestä toiminnasta. Ylilääkäri kehittää yksikön moniammatillista  toimintaa yhteistyössä osastonhoitajien, ylihoitajan  sekä eri ammattiryhmien kanssa. Ylilääkäri ei ole tässä vaiheessa  yksikön lääkäreiden henkilöstöhallinnollinen esimies, mutta vastaa yksikön lääkäreiden perehdytyksestä, ohjauksesta ja opastuksesta. Yksikön ylilääkäri tekee yhteistyötä HUS:n eri erikoisalojen kanssa Peijaksen sairaalassa  ja osallistuu hoitoketjujen kehittämiseen ja yhteistyöhankkeisiin. Yliläääri toimii yhteistyössä Vantaan sairaalan muiden yksiköiden kanssa toiminnan kehittämisessä. Työhön kuuluu kliinistä työtä.

Geriatrisen akuutti-ja arviointiyksikön ylilääkäri on mielellään geriatrian erikoislääkäri, mutta myös muiden erikoisalojen erikoislääkäri tulee kyseeseen. Toivomme kokemusta geriatrisen akuuttipotilaan hoidosta.

Vantaalla kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja olemme ottamassa toukokuussa käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmän.

 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus sekä riittävä johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä tyydyttävää ruotsin kielen osaamista.

Luemme eduksi: Luemme eduksi kokemuksen geriatrisen akuuttipotilaan hoidosta ja johtamiskokemuksen.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 38h 15 min / vko

 

Yhteystiedot:

Johtava ylilääkäri, Jyvälahti Annariina
P. 043 8251903, annariina.jyvalahti@vantaa.fi

Tavoitettavissa 11.4.19 klo 13-16, 17.4 klo 13-16, 18.4 klo 13-16, 24.4. klo 12-13, 25.4 klo 8-9

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.

Katso myös Vantaan kaupunki, Sosiaali-terveystoimi, terveyspalvelut esittely ›