Terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossaTampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut, Tampere

Haemme syyskaudelle 2020 opiskeluterveydenhuoltoon sekä neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon terveyskeskuslääkärin sijaisia Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. 

Opiskeluterveydenhuollossa lääkärin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä opiskeluhuoltotyö. Työ painottuu mielenterveystyöhön ja muuhun sairaanhoitoon sekä seksuaaliterveyspalveluihin. Työ antaa laaja-alaista kokemusta nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamisesta ja heidän keskeisten terveysongelmiensa hoitamisesta yhteistyössä terveydenhoitajien ja muiden opiskeluhuollon ammattilaisten kanssa. Päätoimipisteenä on Tullinkulman keskitetty toimipiste, lisäksi lääkäri työskentelee oppilaitosten yhteydessä olevissa etätoimipisteissä.

Neuvola- ja koululääkärin työ painottuu kouluterveydenhuoltoon ala- ja yläkouluilla sekä lastenneuvolatyöhön, mutta myös äitiysneuvolaosaamiselle on tilausta. 

Monialainen työ ja kehittäminen ovat meillä arkipäivää. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös 5 vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi työskennellä meillä, mikäli työn kannalta välttämättömät kliiniset kurssit ovat jo takana.

Tarvittava perehdytys järjestetään ja konsultaatiotuki toimii. YEK- ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden kouluttajalääkäreinä toimivat kokeneet, lasten ja nuorten parissa päätoimisesti työskentelevät yleislääketieteen erikoislääkärit. Työmme antaa hyvää kokemusta myös lastentauteihin, lastenpsykiatriaan tai nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille. Myös yleislääkärikonkari voi syventää meillä osaamistaan lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työmme sopii hyvin esimerkiksi perhevapaan jälkeen työhön palaaville, koska osa-aikaisuus on helposti järjestettävissä eikä työ sisällä päivystysvelvoitteita.

Tervetuloa mielekkääseen työhön lasten ja nuorten parissa, hyvässä porukassa!

Ota pian yhteyttä ja kysy lisää (sähköpostilla tavoittaa parhaiten: tuire.sannisto@tampere.fi, puh. 050 468 9166)!

Parhain terveisin

ylilääkäri Tuire Sannisto

 

Katso myös Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut esittely ›