Terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossaTampereen kaupunki/Avo- ja asumispalvelut, Tampere

Haemme loppuvuodelle 2019 ja alkuvuodelle 2020 neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon terveyskeskuslääkärin sijaista/sijaisia Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Kysy myös työmahdollisuuksista opiskeluterveydenhuollossa keväällä 2020!

Neuvola- ja koululääkärin työ painottuu kouluterveydenhuoltoon ala- ja yläkouluilla sekä lastenneuvolatyöhön, mutta myös äitiysneuvolatyölle on tilausta.

Opiskeluterveydenhuollossa päätoimipisteenä on Tullinkulman opiskeluterveydenhuollon keskitetty toimipiste, lisäksi lääkäri työskentelee oppilaitosten yhteydessä olevissa etätoimipisteissä. Tehtäviin kuuluu opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito (mukaan lukien seksuaaliterveyspalvelut ja mielenterveystyö) sekä opiskeluhuoltotyö. Työ painottuu sairaanhoitoon, ja antaa laaja-alaista kokemusta nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamisessa ja heidän keskeisten terveysongelmiensa hoitamisessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tarvittava perehdytys järjestetään, konsultaatiotuki toimii ja YEK-lääkäreiden sekä yleislääketieteeseen erikoistuvien kouluttajalääkäreinä toimivat kokeneet, lasten ja nuortenparissa päätoimisesti työskentelevät yleislääketieteen erikoislääkärit. Myös lastentauteihin erikoistuville lääkäreille työmme kerryttää palvelua ja antaa hyvän pohjan erikoistuistumiselle. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos.

Tarjolla on YEK-vaiheen tai erikoistuvalle lääkärille hieno tilaisuus syventää osaamista näillä tk-työn osa-alueilla hyvässä ohjauksessa! Myös yleislääkärikonkari voi syventää meillä osaamistaan lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työmme sopii hyvin esimerkiksi työhön palaajille esim. perhevapan jälkeen, koska osa-aikaisuus on helposti järjestettävissä eikä työ sisällä päivystys- tai kiirevastaanottovelvoitteita. Monialainen työ ja kehittäminen ovat meillä arkipäivää.

Tervetuloa mielekkääseen työhön lasten ja nuorten parissa, hyvässä porukassa!

Ota pian yhteyttä ja kysy lisää (sähköpostilla tavoittaa parhaiten: tuire.sannisto@tampere.fi, puh. 050 468 9166)!

Parhain terveisin

ylilääkäri Tuire Sannisto

 

Katso myös Tampereen kaupunki/Avo- ja asumispalvelut esittely ›