Terveyskeskuslääkäri, Myllypuron terveysasema, ruotsinkielinen yksikköHelsingin kaupunki, Helsinki

Myllypuron terveysasema toimii uusissa ja nykyaikaisissa tiloissa ja sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Terveysasemalla työskentelee yhteensä 20 lääkäriä ja 25 hoitajaa.
Helsingissä toimii ruotsinkielinen yksikkö kolmella terveysasemalla, joista yksi on Myllypuron terveysasema.

Etsimme joukkoomme ruotsinkieltä hyvin taitavaa terveyskeskuslääkäriä terveysaseman ruotsinkieliseen yksikköön. Tehtävä täytetään 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Mikäli mieluummin tulet lääkärin sijaisuuteen Myllypuron terveysaseman ruotsinkieliseen yksikköön pyydän Sinua olemaan yhteydessä yl Ragnar Ulfvensiin, yhteystiedot alla.

Huolehdit ruotsinkielisen palvelun valinneiden potilaiden hoidosta yhdessä yksikössä työskentelevän toisen lääkärin sekä ruotsinkielisen yksikön hoitohenkilökunnan kanssa. Noin puolet potilaistasi on ruotsinkielisiä.

Palkkaus on paikallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Saat työhösi hyvän perehdytyksen ja huolehdimme hyvistä konsultaatiomahdollisuuksista. Työilmapiiri on hyvä. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista kouluttautumismahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon saamisessa.

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!

 Kelpoisuusehto:  Suomessa laillistettu lääkäri.
Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Hälsovårdscentralläkare, Svenska enheten på Kvarnbäckens hälsostation

Kvarnbäckens hälsostation verkar i nya och moderna lokaliteter och har goda trafikförbindelser. Sammanlagt arbetar på hälsostationen 20 läkare och 25 vårdare.
Helsingfors har svenska enheter på tre hälsostationer, varav en på Kvarnbäckens hälsostation.

Vi söker en hälsovårdscentralsläkare som talar god svenska till hälsostationens svenska enhet. Arbetet besätts från och med 1.4.2019 eller enligt överenskommelse. Om Du föredrar ett läkarvikariat inom svenska enheten på Kvarnbäcken hälsostation ber ja Dig vara i kontakt till överläkare Ragnar Ulfvens, kontaktuppgifter nedan.

Du sköter patienter som valt svenskspråkig service, tillsammans med en annan läkare och den svenska enhetens vårdpersonal. Cirka hälften av dina patienter är svenskspråkiga.

Lönen är enligt lokalt kollektivavtal. Du får god introduktion i arbetet och vi har goda konsultationsmöjligheter. Stämningen på arbetsplatsen är god. Som arbetstagare inom Helsingfors stad har du goda skolningsmöjligheter och andra arbetsförmåner. Vid behov hjälper vi med tjänstebostad.

Behörighetsvillkor:  I Finland legitimerad läkare.
Språkkrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.
Den som väljs till uppgiften skall förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.
I uppgiften förutsätts vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.


Ta kontakt, så berättar jag gärna mera!

Ansökan skall helst lämnas via Helsingfors stads rekryteringssystem, helsinkirekry.fi. I annat fall sänds en skriftlig ansökan till: Helsingfors stads registratorskontor, Social- och hälsovårdssektorn, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Besöksadress: Norra Esplanaden 11 - 13). Ansökningshandlingarna är offentliga och de återsänds inte.

Helsingfors stad främjar jämlikhet mellan alla anställda och omfattande jämställdhet.

Katso myös Helsingin kaupunki esittely ›