Terveyskeskuslääkäri avosairaanhoitoonUudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus, Uusikaupunki

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23.000 asukasta.

Virka sijoittuu Uudenkaupungin pääterveysaseman avosairaanhoidon vastaanottotoimintaan. Työ ei sisällä virka-ajan ulkopuolista päivystystä. Potilastietojärjestelmänä on Mediatri. Valitulta edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja Kunnallisen lääkärisopimuksen mukaan.  Työssä edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.  Ennen viran vastaanottamista valitun tulee toimittaa todistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa..   Kerromme työstä mielellään lisää puhelimitse tai sähköpostitse.

Katso myös Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus esittely ›