Osastonlääkärin virkaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on Ylivieskan ja Nivalan kaupunkien sekä Sievin ja Alavieskan kuntien yhteistoiminta-alue, joka vastaa alueensa integroiduista sosiaali- ja terveyspalveluista. Väestöpohja alueella on n. 34 000. Kuntayhtymässä on yhteensä 40 lääkärin virkaa. Viroissa työskentelee terveyskeskus- ja osastonlääkäreitä, työterveyslääkäreitä, psykiatreja ja muita sairaalaspesialiteetin erikoislääkäreitä.

Kuntayhtymä tuottaa itse omana toimintana soveltuvin osin erikoissairaanhoidon palveluja, joihin lukeutuvat mm. sisätauti- ja lastenlääkärin, radiologin ja psykiatrin palvelut omilla virkalääkäreillä ja lisäksi muita erikoisaloja konsultaatioina. Kuntayhtymässä toimii myös muistipoliklinikka. Kuntayhtymään on perustettu uutena geriatrin virka.

Kuntayhtymän vuodeosastot ovat akuutteja osastoja, joissa keskimääräinen hoitoaika on 6-8 vrk eikä niillä hoideta pitkäaikaispotilaita. Vuodeosastojen paikkamäärä on 26-28 osastosta riippuen. Osastoilla on osaava henkilökunta ja ajanmukainen ja kattava varustus akuuttien tilanteiden hoitoon. Eläkkeelle siirtymisen vuoksi etsimme Ylivieskan terveyskeskuksen toiselle vuodeosastolle

OSASTONLÄÄKÄRIÄ

Terveyspalvelujen toiminnan punaisena lankana on hoitaa potilaat mahdollisimman pitkälle itse. Siitä syystä terveyskeskusten varustus ja toiminta ovat runsaat ja moninaiset ja työnkuva monipuolinen. Teemme itse paljon ”peruserikoissairaanhoidon” tehtäviä. Työyhteisön tuki on toimiva.

Osastonlääkärin pätevyysvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Kuntayhtymässä on käytössä kannustava palkkausmalli, mutta myös oma toive on mahdollista esittää.

Tarkempia tietoja tehtävistä antaa johtava ylilääkäri Risto Olli (risto.olli@kalliopp.fi), p.044 419 5020.

Kirjalliset hakemukset työtodistuksineen on toimitettava viimeistään 5.4.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieskan terveyskeskus, Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska. Kuoreen merkintä ”osastonlääkäri”.

Virkoihin valituilla  tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotussuoja.

Katso myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallio esittely ›