Kotisairaalan osastonlääkäriHelsingin kaupunki, Helsinki

Kotisairaala toimii Helsingin alueella neljässä toimipisteessä, joissa kussakin on sekä erikoislääkäri että erikoistuva lääkäri virka-aikaan ja hoitotiimi 24/7. Suurimmat potilasryhmämme ovat suonensisäisiä antibioottihoitoja saavat potilaat  sekä palliatiiviset/saattohoitopotilaat. Yksikköömme kuuluu myös palliatiivinen poliklinikka ja meillä on koulutusoikeudet palliatiivisen hoidon erityispätevyyteen.

Työ sisältää kotikäyntejä, hoidon suunnittelua ja seurantaa. Työ on itsenäistä, konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät, palliatiivisten potilaiden hoidon tukena  on tutor-lääkäri. Tehtävään kuuluu myös  erikoistuvan lääkärin ohjaukseen osallistuminen. Työpäivän ohjelman voi itse suunnitella.

Etsimme yleislääketieteen erikoislääkäriä tai koulutuksessa jo pitemmälle ehtinyttä yleislääketieteen erikoistuvaa kotisairaalan osastonlääkärin sijaisuuteen.

Palkkauksemme on terveyskeskusliitteen mukaista.

Katso myös Helsingin kaupunki esittely ›