Geriatrin virkaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on Ylivieskan ja Nivalan kaupunkien sekä Sievin ja Alavieskan kuntien yhteistoiminta-alue, joka vastaa alueensa integroiduista sosiaali- ja terveyspalveluista. Väestöpohja alueella on n. 34 000. Kuntayhtymässä on yhteensä 40 lääkärin virkaa. Viroissa työskentelee terveyskeskus- ja osastonlääkäreitä, työterveyslääkäreitä, psykiatreja ja muita sairaalaspesialiteetin erikoislääkäreitä.

Kuntayhtymä tuottaa itse omana toimintana soveltuvin osin erikoissairaanhoidon palveluja, joihin lukeutuvat mm. sisätauti- ja lastenlääkärin, radiologin ja psykiatrin palvelut omilla virkalääkäreillä ja lisäksi muita erikoisaloja konsultaatioina. Kuntayhtymässä toimii myös muistipoliklinikka.

Kuntayhtymään on perustettu uutena geriatrin virka. Etsimme siis kuntayhtymämme uuteen virkaan

GERIATRIA

Geriatri työskentelee kuntayhtymän omassa erikoissairaanhoidossa. Työnkuva on uusi, joten pääset kehittämään uutta toimintaa. Työ koostunee pääasiassa terveyskeskuslääkäreiden konsultaatioista, heidän lähettämiensä potilaiden polikliinisestä hoidosta, kotihoidon ja palveluasumisen lääketieteellisestä hoidosta ja johtamisesta yhdessä terveyskeskuslääkäreiden kanssa sekä muistipotilaiden tutkimisesta ja hoidosta yhdessä terveyskeskuslääkäreiden kanssa sekä muistisairaiden hoidon koordinoinnista.

Kelpoisuusvaatimuksena geriatrin tehtävään on geriatrian erikoislääkärin pätevyys. Myös erikoistumisen loppuvaiheessa olevat on mahdollista ottaa huomioon. Kuntayhtymässä on käytössä kannustava palkkausmalli, mutta myös oma toive on mahdollista esittää.

Tarkempia tietoja tehtävistä antaa johtava ylilääkäri Risto Olli (risto.olli@kalliopp.fi),  p. 044 419 5020. Kirjalliset hakemukset työtodistuksineen on toimitettava viimeistään 5.4.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieskan terveyskeskus, Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska. Kuoreen merkintä ”geriatri”.

Virkoihin valituilla  tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotussuoja.

 

Katso myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallio esittely ›